Begroting 2021

Utrecht investeert ieder jaar in een gezonde en leefbare stad. De gemeenteraad stelt jaarlijks de Begroting vast waarin staat wat de plannen voor de stad zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders voert de plannen uit. Op deze kaart lees je wat de in 2021 verwachte uitgaven en inkomsten per programma zijn. Ofwel: de Begroting van 2021.

Hieronder zie je een illustratie van de stad Utrecht met daarin alle programma's. De Begroting van de stad bestaat namelijk uit 15 programma's, ieder met zijn eigen doelen en activiteiten. Bij ieder programma staat het bedrag van inkomsten en van uitgaven uit de begroting. Door op de programmanaam te klikken ga je naar het betreffende programma in de begroting. Meer informatie staat in de Programmabegroting 2021, waarin het college uitgebreid aan de gemeenteraad aangeeft wat zij in 2021 wil gaan doen. De begroting vind je op https://utrecht.begroting-2021.nl

Maatregelen corona
Inkomsten
Uitgaven
Bewoners en Bestuur
Inkomsten
€ 6,595 mln
Uitgaven
€ 41,969 mln
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Inkomsten
€ 131,671 mln
Uitgaven
€ 124,830 mn
Duurzaamheid
Inkomsten
€ 0,88 mln
Uitgaven
€ 13,910 mln
Bereikbaarheid
Inkomsten
€ 53,311 mln
Uitgaven
€ 56,480 mln
Openbare Ruimte en groen
Inkomsten
€ 101,478 mln
Uitgaven
€ 163,248 mln
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Inkomsten
€ 0,256 mln
Uitgaven
€ 17,828 mln
Werk en inkomen
Inkomsten
€ 144,102 mln
Uitgaven
€ 235,453 mln
Onderwijs
Inkomsten
€ 19,375 mln
Uitgaven
€ 103,058 mln
Ondersteuning op maat
Inkomsten
€ 6,019 mln
Uitgaven
€ 297,574 mln
Volksgezondheid
Inkomsten
€ 2, 025 mln
Uitgaven
€ 26,668 mln
Veiligheid
Inkomsten
€ 0,597 mln
Uitgaven
€ 54,708 mln
Cultuur
Inkomsten
€ 0,02 mln
Uitgaven
€ 53,868 mln
Samenleven en Sport
Inkomsten
€ 15, 784 mln
Uitgaven
€ 83,802 mln
Utrechts Vastgoed
Inkomsten
€ 27, 862 mln
Uitgaven
€ 24,960 mln
Overhead
Inkomsten
€ 4,316 mln
Uitgaven
€ 169,761 mln
Deze pagina is gebouwd op 01/11/2021 07:41:02 met de export van 04/14/2020 16:29:30